top of page

Hoe herken je Narcisme?


Volgens een onderzoek van de Harvard psycholoog Martha Stuart, is de schatting dat 1 op de 25 mensen in de VS een sociopaat is. Narcisten, sociopaths en psychopaten die voldoen aan de criteria van persoonlijkheidsstoornis spreken de taal van gek maken, projecteren, gas lighten en van hebben pathologische afgunst.


In deze blog zal ik mij echter focussen op narcistisch misbruik. Wel dien je rekening te houden dat alle drie de stoornissen een kenmerk onder andere gemeenschappelijk hebben, en dat is dat zij niet in staat zijn empathie te tonen naar anderen toe. Dat zij daarnaast vaak anderen uitbuiten voor hun eigen belang. Narcisten kunnen in extreme gevallen ook neigen naar het psychopathische of sociopatische persoonlijkheidsstoornis.


Narcisten en hun partners

Partners van narcisten en sociopaten kunnen belanden in een chronische manipulatie en vernedering door hun misbruikers. Zij voelen zich vaak angstig, waardeloos en soms zelfs suïcidaal. Dit type van aanhoudende cirkel van manipulatie, waarbij sprake is van systematisch ideolisatie, vernedering en genegeerd worden door hun slachtoffers, zorgt ervoor dat de slachtoffers zich in een onstabiele, onwerkelijke realiteitsbesef belanden, men gaat twijfelen aan eigen verstand. Een vicieus cirkel dat afgewisseld wordt met overmatig aandacht en affectie met vernedering, negeren, gas lighting, verbaal en emotioneel misbruik waarbij de trauma telkens weer opnieuw begint.


Gevaar van narcistisch misbruik

Deze manipulatie is mentaal en emotioneel verwoestend en gevaarlijk, vooral wanneer we in overweging nemen dat emotionele pijn hetzelfde effect heeft op de hersenen als fysieke pijn. Wanneer men langdurig bloot wordt gesteld aan dit soort misbruik, kan dit resulteren in een PTSD. Het laat mentale en emotionele littekens achter dat men zijn of haar hele leven lang meedraagt.


Een ander punt dat narcistisch misbruik gevaarlijk maakt is het feit dat het heel vaak niet aangemerkt wordt als geweld of misbruik. Mensen van buitenaf merken dit vaak niet, de slachtoffers evenmin, omdat zij er dusdanig in zitten dat de patroon in deze misbruik niet eens opvalt.


Kan je als buitenstaander misbruik herkennen

Het is pas de laatste tijd dat professionals op het gebied van geestelijke gezondheid, begonnen zijn met diepgaande onderzoek naar het ‘narcistisch slachtoffer syndroom’, terwijl de slachtoffers hierover een jaren praten.


We hebben al aangegeven dat slachtoffers hieronder zowel psychisch als fysiek kunnen lijden, zelfs jarenlang zonder dat het opvalt voor de buitenwereld. De reden hiervoor is te zoeken in het feit dat misbruikers vaak heimelijk en onzichtbaar voor de buitenwereld dit doen. Ze kunnen dit makkelijk doen, omdat ze een andere gezicht naar buiten laten zien, waarbij zij heel charmant overkomen. Deze masker verhult hun ware aard die alleen de slachtoffer krijgen te zien..


Hoe weet je of je slachtoffer bent van een narcist?

De slachtoffers weten ook vaak niet dat hen geweld wordt aangedaan of dat zij misbruikt worden, zij geven vaak zichzelf de schuld. Het is voor hun heel lastig soms zelfs onmogelijk om dit onder woorden te brengen. Wanneer ze geluk hebben en zij worden gewezen op de taal van narcistisch misbruik, kunnen zij zich inzicht krijgen en weer een stuk zelfbeschikking op eisen zodat zij kunnen helen.


Wat levert het op wanneer je bewust wordt?

De voordelen van het herkennen van de verbale en non verbale taal en technieken van deze jagers betekent dat zij voorbereid kunnen zijn, dat zij de rode vlaggetjes zien wanneer ze in interactie zijn met deze mensen. Op deze manier kunnen zij zich beschermen tegen dit soort misbruik in de toekomst. Het leren zetten en aangeven van grenzen moet vaak opnieuw aangeleerd worden. Daarnaast kan aanzet gemaakt worden om weloverwogen keuzes te kunnen maken over wie zij in hun leven willen hebben en wie niet.


Hoe gaan narcisten te werk?

Wanneer we begrijpen hoe deze toxic interactie werkt en welke enorme impact het voor ons als persoon en op ons leven heeft, kunnen we overgaan tot self-care. Als therapeut weet ik hoe vernietigend dit type misbruik kan zijn, in het bijzonder wanneer de slachtoffers hun ervaringen niet onder woorden kunnen brengen. Vooral omdat dit soort geweld van oudsher over het hoofd wordt gezien of niet wordt herkend. Als therapeut vind ik het zeer belangrijk om dit onderwerp onder aandacht te brengen van de samenleving, zodat dit leed gestopt kan worden.


Mensen met zulke pathologische toestand, die vaak niet zullen erkennen wanneer je hun over hun gedrag aanspreekt, bevinden zich onder ons, onder hun valse maskers. Zij bevinden zich in alle lagen van de maatschappij, het zijn mannen of vrouwen ongeacht hun sociale status. Het zijn charmeurs, zij zijn charismatisch op zoek naar hun slachtoffers.


Op welke manier kan je weer grip krijgen op je leven?

Wanneer je leert wat hun emotionele taal is, erken je dat hun gruwelijkheden niet alleen expliciet zijn maar ook impliciet. Het is terug te vinden in hun gezichtsexpressies, gebaren, tone en nog belangrijker in de tegenstrijdigheid van hun woorden en hun daden. Hun gruwelijkheden worden expres toegepast op hun slachtoffers om controle over hen te krijgen en uiteindelijke hen te verwoesten.


Deze soort misbruikers zijn heel manipulatief, sadistisch, woedend en hebben controle of willen deze koste wat kost behouden. Het is een systematische schending van de grenzen en het vertrouwen van de slachtoffers.

Ze kunnen op een willekeurig moment in aanval gaan. Zij kiezen zelf de wapens, soms is dit sarcasme, soms veroordelende opmerkingen, scheldwoorden, of beschuldigingen van zaken wat eigenlijk hun eigen schuld is. Dit doen ze op momenten dat ze de slachtoffers als een bedreiging doen of wanneer ze een emotionele reactie als vermaakmiddel willen. Evenzeer vermaken zij zich wanneer jij bang wordt van hun manier van kijken, of wanneer je je onbehagelijk voelt wanneer zij met jou spotten. De slachtoffers hebben altijd het idee dat ze op hun tenen moeten lopen wanneer zij bij hun misbruikers zijn. Zij zijn altijd in een angstige situatie waarbij zij niet weten vanuit welke hoek iets komt. Dit zorgt evenmin dat slachtoffers veilig zullen zijn, zij zullen alles wat je zegt of doet tegen jou gebruiken.


Tot slot

In mijn volgende blog zal ik verder ingaan op hoe de narcistische misbruiker zijn informatie of aanwijzingen vandaan haalt om dit weer tegen zijn slachtoffer te gebruiken.We hebben al aangegeven dat slachtoffers hieronder zowel psychisch als fysiek kunnen lijden, zelfs jarenlang zonder dat het opvalt voor de buitenwereld. De reden hiervoor is te zoeken in het feit dat misbruikers vaak heimelijk en onzichtbaar voor de buitenwereld dit doen. Ze kunnen dit makkelijk doen, omdat ze een andere gezicht naar buiten laten zien, waarbij zij heel charmant overkomen. Deze masker verhult hun ware aard die alleen de slachtoffer krijgen te zien.


Wil je tips en tricks ontvangen om meer uit je leven te halen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

99 weergaven0 opmerkingen

Comments


Bedankt voor de inzending!

bottom of page