top of page

Jongeren Counseling

Jongeren counseling

De wereld is de afgelopen jaren sterk veranderd.
In de hedendaagse samenleving is weinig ruimte voor het gevoel en worden we continue opgejaagd.Kinderen en jongeren groeien op in deze drukke maatschappij en raken steeds vaker verder van zichzelf verwijderd. Hun leven wordt in toenemende mate beheerst door een constante informatiestroom van smartphones, televisie, en internet.
Geen wonder dat kinderen en jongeren in toenemende mate te kampen hebben met stres, angst, dyslexie, slaapproblemen en hyperactiviteit.

Wat is kinder – en jongeren counseling?

Het betreft  een kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding voor kinderen en jongeren. Het kan daarbij gaan om gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, pesten, scheiding, emotionele disbalans en problemen op school of thuis. Hierbij wordt uw kind of jongere ondersteund en begeleid bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in zijn/haar leven.Deze situaties kunnen klachten geven als boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen, concentratiestoornissen, vage lichamelijke klachten, slapeloosheid, enz. lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke counseling kan uw kind helpen sterker te worden en zich daardoor prettiger te voelen.Samen met  uw kind ga ik op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van zijn/haar eigen mogelijkheden. Uw kind wordt optimaal ondersteund bij dit proces.

Kinder counseling helpt kinderen die….

* meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
* emotionele problemen hebben
* faalangst hebben
* bang zijn of angsten hebben
* moeite hebben met vriendjes maken
* gepest worden
* zelf pesten
* beter voor zichzelf willen opkomen
* verlegen zijn
* vaak boos zijn
* niet lekker in hun vel zitten
* moeite hebben met de scheiding van de ouders
* makkelijk te beïnvloeden zijn
* ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
* niet meer naar school willen of durven
* vage lichamelijke klachten hebben
* slaapproblemen hebben

Hoe werkt kinder counseling?

De sessies zijn erop gericht om uw kind te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en waar het behoefte aan heeft
Ik werk  niet volgens een ‘standaardlijstje’. Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van uw kind.
Ik begeleid het proces op een manier die kinderen aanspreekt. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van spel, gesprekjes, verhalen en creatieve activiteiten.

Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.

bottom of page