Vergoedingen

Vergoeding:

De hulp die ik u/jullie bied wordt door sommige zorgverzekeraars deels vergoed vanuit het aanvullend pakket.

 

Via de zorgverzekering:

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoedingen vallen onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen / psychosociale zorg / counseling’ afhankelijk van het pakket dat je hebt,uit het aanvullende pakket. Je betaalt dus geen eigen risico.

 

NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket.

 

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. Ik heb al een aantal keer gehad dat het leek alsof er niet vergoed wordt en dat het dan wel zo blijkt te zijn.

 

Counseling valt bij een aantal verzekeringsmaatschappijen onder ‘Psychosociale hulpverlening’ of onder ‘Alternatieve therapie/geneeswijzen’. Onder andere bij de volgende verzekeringsmaatschappijen: Anderzorg, Academica/Nat., AZVZ U.A., CZ, Delta Lloyd, De Friesland Zorgverzekeraar, De Goudse, IAK, IZA, IZZ, Menzis, Ohra, OZ Zorgverzekeringen, Unive, UMC Zorgverzekering en VGZ (zie overzicht vergoedingen 2019). Je kunt je polis hiervoor raadplegen of contact opnemen met je verzekeraar.

 

Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en in veel gevallen stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject. Je kunt via de huisarts en / of praktijkondersteuner een afspraak maken, maar ook rechtstreeks. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Via een coulancebrief aan zorgverzekeraar:

 

Coulance regeling:
Mocht je onverhoopt niet de goede polis hebben of zijn je vergoedingen onvoldoende? Dan kan je de zorgverzekeraar een coulance verzoek doen. Ik heb een voorbeeldbrief voor je indien nodig. Je kan dan alsnog een verzoek doen om een vergoeding van de zorgkosten. Soms kan het voor een zorgverzekeraar ook interessant zijn omdat counseling of psychosociale therapie goedkoper is dan GGZ zorg. Daarbij is er minder wachttijd om bij mij te starten en kan het voorkomen dat klachten ernstiger worden waardoor zorgkosten enkel oplopen uiteindelijk.

 

 

Via de werkgever:

Wordt coaching en counseling vergoed door de werkgever?

Ja, heel veel bedrijven hebben tegenwoordig een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Uiteraard overleg je met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt.

 

Coaching wordt in sommige gevallen vergoed door je werkgever, het bedrijf of organisatie.
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding bij werkgerelateerde vragen.
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken bij de belasting. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

 

Mensen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

 

In het kader van ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om coaching/begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. U kunt hierover navraag doen bij uw werkgever of de betreffende instantie.

 

Wordt coaching en counseling vergoed door de Arbodienst?

Soms, ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

 

Is coaching en counseling aftrekbaar voor ondernemers en zzp’ers?

Ja, als ondernemer of officieel geregistreerde zzp’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en zzp’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.

 

 

Wordt coaching en counseling vergoed via PGB of UWV?

Soms, leef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van jouw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

 

Aftrekbare kosten belasting:

Mogelijk kunnen de kosten, onder de noemer van onvoorziene zorgkosten, aftrekbaar zijn van de belasting (vraag me gerust naar de voorwaarden hiervoor).

 

Coaching

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken van de belasting. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Coaching komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

 

Beroepsvereniging:

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging AbvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling), VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers), SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) en bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De “Algemene Beroepsvereniging voor Counseling” is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz), via de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) aangesloten bij een groep van onafhankelijke klachtenfunctionarissen en een onafhankelijke laagdrempelige geschillenregeling en geschillencommissie.

 

De praktijk houdt zich aan de ethische code van de ABvC en valt tevens onder het tuchtrecht en de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Voldoet aan klachtenreglement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

 

Als u bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht. Bij 'no show' (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht.

 

AGB-code praktijk: 94065001

AGB-code hulpverlener: 90107539