top of page

Vergoedingen

Vergoeding:

De hulp die ik u/jullie bied wordt door sommige zorgverzekeraars deels vergoed vanuit het aanvullend pakket.

 

Via de zorgverzekering:

Bij een groot aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling vergoed via het aanvullende verzekeringspakket. De vergoedingen vallen onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen / psychosociale zorg / counseling’ afhankelijk van het pakket dat je hebt,uit het aanvullende pakket. Je betaalt dus geen eigen risico.

 

NB: check vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar de voorwaarden van uw aanvullende pakket. Zorgverzekeraars kunnen ieder jaar de pakketten aanpassen, vergoeding is dan ook afhankelijk van het specifieke aanvullende pakket.

 

TIP !!:
Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Neem dan even telefonisch contact op met jouw zorgverzekering. 

 

Counseling valt bij een aantal verzekeringsmaatschappijen onder ‘Psychosociale hulpverlening’ of onder ‘Alternatieve therapie/geneeswijzen’.  Zie ook voor lijst vergoedingen (https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling. Je kunt je polis hiervoor raadplegen of contact opnemen met je verzekeraar.

 

Ik werk graag samen met jouw huisarts en/of praktijkondersteuner en in veel gevallen stel ik (uitsluitend na akkoord van of op verzoek van de cliënt) hen op de hoogte van een traject. Je kunt via de huisarts en / of praktijkondersteuner een afspraak maken, maar ook rechtstreeks. Voor de verzekering is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Via een coulancebrief aan zorgverzekeraar:

 

Coulance regeling:
Mocht je onverhoopt niet de goede polis hebben of zijn je vergoedingen onvoldoende? Dan kan je de zorgverzekeraar een coulance verzoek doen. Ik heb een voorbeeldbrief voor je indien nodig. Je kan dan alsnog een verzoek doen om een vergoeding van de zorgkosten. Soms kan het voor een zorgverzekeraar ook interessant zijn omdat counseling of psychosociale therapie goedkoper is dan GGZ zorg. Daarbij is er minder wachttijd om bij mij te starten en kan het voorkomen dat klachten ernstiger worden waardoor zorgkosten enkel oplopen uiteindelijk.

 

 

Via de werkgever:

Wordt coaching en counseling vergoed door de werkgever?

Ja, heel veel bedrijven hebben tegenwoordig een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (talentmanagement, communicatieve vaardigheden, stressreductie, grenzen stellen, acquisitietraining, conflictmanagement, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Uiteraard overleg je met jouw leidinggevende in hoeverre de organisatie een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt.

 

Coaching wordt in sommige gevallen vergoed door je werkgever, het bedrijf of organisatie.
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding bij werkgerelateerde vragen.

 

Mensen die in het onderwijs werken, kunnen een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen.

 

In het kader van ziekteverzuim/verzuimpreventie of (dreigende) arbeidsongeschiktheid kan het voor bedrijven aantrekkelijk zijn om coaching/begeleidingstrajecten te bekostigen voor hun werknemers. U kunt hierover navraag doen bij uw werkgever of de betreffende instantie.

 

Wordt coaching en counseling vergoed door de Arbodienst?

Soms, ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van het traject blijft tussen ons.

Coaching

Coaching komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.

 

Beroepsvereniging:

De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging AbvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling), VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers), SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers) en bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De “Algemene Beroepsvereniging voor Counseling” is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz), via de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) aangesloten bij een groep van onafhankelijke klachtenfunctionarissen en een onafhankelijke laagdrempelige geschillenregeling en geschillencommissie.

 

De praktijk houdt zich aan de ethische code van de ABvC en valt tevens onder het tuchtrecht en de klachtenregeling van deze beroepsvereniging. Voldoet aan klachtenreglement Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

 

Als u bij verhindering maximaal 24 uur van tevoren afzegt, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging op de dag zelf (bij ziekte of een onvoorziene gebeurtenis) wordt een half consult in rekening gebracht. Bij 'no show' (geen afzegging) wordt een volledig consult in rekening gebracht.

 

bottom of page