top of page

Trainingen

Trainingen

In onze trainingen en coaching zoeken wij aansluiting bij de beleving van de deelnemer. In samenwerking met hem/haar werken wij aan het vergroten van een positief zelfbeeld, het uitbreiden van inzichten, kennis en vaardigheden. Het is ons doel om mensen in contact te laten komen met hun eigen kracht en kwaliteiten, en dit tot uitdrukking te laten komen in hun leven en/of werksfeer. Wij doen dit op een interactieve manier, confronterend wanneer nodig en altijd met respect.

Enkele voorbeelden van trainingen zijn:

  • Persoonlijke Ontwikkelingstrainingen

  • Weerbaarheidstrainingen

  • Familieopstellingen

  • Zelfreflectie

  • Zelfvertrouwen

  • Weerbaarheid

Voor trainingen en workshops op maat geldt geen vastgesteld tarief. De kosten zijn onder andere afhankelijk van het aantal dagdelen, de voorbereiding, de locatie en de aard van de training.

bottom of page