top of page

Mentoring

Coaching vs. Mentoring


Een coach hoeft geen specifieke expertise te hebben over jouw vak. Je mentor heeft dat wel; deze komt bijvoorbeeld vaak uit dezelfde (soort) organisatie. Je mentor kan een voorbeeldfunctie aannemen en zal vooral tips en adviezen geven. Je mentor weet het beter: de relatie met je mentor is hiërarchisch op basis van kennis en ervaring.

Je coach is gelijkwaardig en de relatie is niet hiërarchisch. Je mentor is een leerregisseur die zich richt op je taakontwikkeling en op jouw inhoudelijke ontwikkeling in je werk. Je coach is ook een leerregisseur en faciliteert jouw leren, maar dan volledig gericht op jouw persoonsontwikkeling.

bottom of page